Betyrelsen

Formand:          Ole Bertelsen
Næstformand: Henrik Galsgaard
Sekretær:           Rikke Thomsen
Medlemmer:     Erik Toft
Kjeld Hove
Søren Pedersen
Bestyrelsen :
Ole Bertelsen Formand
Henrik Galsgaard Næstformand
Rikke Thomsen sekretær
Erik Toft
Kjeld Hove
Søren Pedersen